برای سفر خود نیاز به راهنمایی دارید

با کارشناسان ما مشورت کنید

اطلاعات مسیر تایلند

تایلند
آب و هوای تایلند
تایلند،کشور لبخند !
غذای تایلندی
جشن های سالانه در تایلند
جشن آب بازی در تایلند
جشن ماه کامل در تایلند
حتما به بازارهای تایلند سر بزنید!
بازاری در تایلندکه روی آب است!
مزرعه ی تمساح ها
شام در کشتی
باغ وحش بزرگ تایلند
شهربازی dream world
کاخ پادشاهی تایلند
شهر سوخته تایلند
معبد بودای طلایی تایلند
معبد بودای خوابیده تایلند
معبد بودای مرمرین تایلند
معبد بودای زمردین تایلند
دهکده فیل ها